BaSon Station (Nhà ga Ba Son)

BaSon Station (Nhà ga Ba Son)

Address/ Địa chỉ: Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh. Việt Nam

Painting Area - Honda Viet Nam Factory II (Xưởng Sơn – Nhà máy Honda VN số 2)

Painting Area - Honda Viet Nam Factory II (Xưởng Sơn – Nhà máy Honda VN số 2)

Address/ Địa chỉ: Thị xã Phuc Yen, Tỉnh Vinh Phuc

Nhà máy Gunze việt nam - Gunze Vietnam Factory

Nhà máy Gunze việt nam - Gunze Vietnam Factory

Address/ Địa chỉ: Khu công nghiệp Đồng Văn II, Tỉnh Hà Nam

Nhà Máy NIPPON KYOHAN

Nhà Máy NIPPON KYOHAN

Address/ Địa chỉ: Dinh vu Industrial Park, Hai An District, Hai Phong Pro

Nhà máy số 3 HONDA VIETNAM

Nhà máy số 3 HONDA VIETNAM

Address/ Địa chỉ: Dong Van Industrial Park, Dong Van District, Ha nam Pro

Dự án nhà máy  FUJIXEROX Việt Nam

Dự án nhà máy FUJIXEROX Việt Nam

Address/ Địa chỉ: VSIP, Thuy Nguyen District, Hai Phong Pro