Chi nhánh

Chi nhánh Hồ Chí Minh

  • Lầu 4, số 13, Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2, TP HCM, Việt Nam.
  • Điện thoại: +84 28 7303 0456Fax: +84 28 7308 9958.

Thông tin liên hệ

Họ tên
Công ty
Điện thoại
Di động
Email
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc