Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BXD về Nhà chung cư

Ngày 19/5/2021, Bộ xây dựng đã ra Thôg tư 03/2021/TT-BXD về việc ban hành QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư và có hiệu lực từ ngày 5/7/2021 để thay thế cho Thông tư số 21/2019/TT-BXD han hành QCVN 04:2019/BXD.

Quy chuẩn 04:2021/BXD quy định các yêu cầu kỹ thuật áp dụng khi xây dựng mới, xây dựng lại nhà chung cư có chiều cao đến 150 m hoặc có đến 3 tầng hầm, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp.

Theo đó, dân số cho nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp phải được tính toán thống nhất trong toàn bộ các bước lập hồ sơ thiết kế theo quy định, phải xác định phù hợp với chỉ tiêu dân số đã được cơ qua có thẩm quyền phê duyệt cho dự án đầu tư xây dựng.

Về phần diện tích, diện tích tối thiểu của căn hộ được quy định như sau:

 • Đối với căn hộ chung cư phải có tối thiểu một phòng ở và một khu vệ sinh; diện tích sử dụng tối thiếu của căn hộ chung cư không nhỏ hơn 25m2 và phải được chiếu sáng tự nhiên. Với căn hộ có từ 2 phòng trở lên, thì phải có ít nhất 1 phòng có chiếu sáng tự nhiên. Phòng ngủ phải được thông thoáng, chiếu sáng tự nhien. Diện tích sử dụng của phòng ngủ trong căn hộ chung cư không được nhỏ hơn 9m2.
 • Đối với căn hộ lưu trú: diện tích sử dụng không được nhỏ hơn 25 m2.
 • Đối với văn phòng kết hợp lưu trú: diện tích sử dụng không nhỏ hơn 25 m2, trong đó diện tích của khu vực làm việc tối thiểu 9 m2. Không được bô trí bếp trong văn phòng kế hợp lưu trú

Không gian sinh hoạt cộng đồng đảm bảo diện tích sử dụng bình quân tối thiểu đạt 0.8 m2/ căn hộ. Cụ thể như sau:

 • Nhà chung cư, phần căn hộ chung cư trong nhà chung cư hỗn hợp phải bố trí không gian sinh hoạt cộng đồng đảm bảo diện tích sử dụng bình quân tối thiểu đạt 0.8 m2/căn hộ, trong đó phải có không gian phù hợp để tổ chức hội nghị cư dân.
 • Đối với cụm nhà chung cư trong một dự án khi không bố trí được không gian sinh hoạt cộng đồng trong từng toà nhà, cho phép kết hợp tại một vị trí hoặc khu vực riêng biệt với tổng diện tích cho sinh hoạt công đồng được giảm tối đa 30%; bán kính từ sảnh toà nhà đến nơi sinh hoạt cộng đồng không quá 300 m và cần tính toán, thuyết minh đảm bảo nhu cầu sinh hoạt thuận tiện cho cư dân.

Ngoài ra, quy chuẩn QCVN 04:2021/BXD còn quy định các vấn đề khác như:

 • Yêu cầu kết cấu: những yêu cầu về an toàn chịu lực, khả năng bình thường khi sử dụng, đảm bảo khả năng chịu lửa, tuổi thọ thiết kế,… ;
 • Yêu cầu về thang máy;
 • Yêu cầu về hẹ thống cấp nước, thoát nước;
 • Yêu cầu về hệ thống thông gió, điều hoà không khí;
 • Yêu cầu về thu gom rác;
 • Yêu cầu về hệ thống điện, chống sét, chiếu sáng, chống ồn và hệ thống truyền thông tin;
 • Yêu cầu về an toàn cháy nổ.

Thông tư 03/2021/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 05/7/2021 và thay thế Thông tư 21/2019/TT-BXD.

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc