thẩm định ĐKKD dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Ngày 11/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 245/2016/TT-BTC về phí thẩm định điều kiện kinh doanh (ĐKKD) trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. 

Theo đó, quy định mức phí thẩm định ĐKKD dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động như sau: 

+ Cấp mới, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động: 16.000.000 đồng/lần;

+ Cấp lại khi bổ sung lĩnh vực hoạt động: 5.500.000 đồng/lần.

Đồng thời, đối với dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, mức phí thẩm định ĐKKD bao gồm: 

+ Cấp, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: 21.500.000 đồng/lần nếu do Bộ LĐ-TB&XH thẩm định, 1.300.000 đồng/lần nếu do Sở LĐ-TB&XH thẩm định;

+ Cấp lại khi bổ sung lĩnh vực hoạt động: 7.000.000 đồng/lần nếu do Bộ LĐ-TB&XH thẩm định, 550.000 đồng/lần nếu do Sở LĐ-TB&XH thẩm định.

Thông tư 245/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. 

(theo thuvienphapluat)

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc