Công viên Yên Sở - Ha Noi, Vietnam

  Project/ Dự án: YEN SO Park Development in the City of Ha Noi, Vietnam

  Project information/ Thông tin chung:

  Address/ Địa chỉ: Phap Van - Hoang Mai Dist, HN, Vietnam

  Comence/ Khởi công: May’2009

  Complete/ Hoàn thành: May’2011.

  Owner & Main contractor/ Chủ đầu tư và thầu chính: GAMUDA Engineering

Các hạng mục thi công

  Detail:

  • Package I:  M&E for Cultural Garden & Traditional Park Infrastructure Works
                  Power Sub Station/  (Trạm điện)
                  External Lighting/  (Đèn ngoài trời)
                  EVL  Infrastructure System/ (Hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông)
                  External Water Supply & Sewer System/ (Hệ thống cấp và thoát nước bên ngoài

  • Package II:  STP Building Service & Infrastructure Works.
                Electrical & Mechanical Works for Building Service  & Infrastructure Works./ (Các công việc cơ điện cho các tòa nhà và cơ sở hạ tầng)

  • Package III:  Culture Garden - Traditional Park Building Service Works
                  Power supply, Lighting System ( Hệ thống điện, động lực, điện chiếu sáng)
                  Air Conditioning System/ (Hệ thống điều hòa không khí)
                  Other System/ (Hệ thống khác)
                  Fire Fighting System/  (Hệ thống cứu hỏa)
                  Fire Alarm System/  (Hệ thống báo cháy)
                  Water Supply & Drainage System/ (Hệ thống cấp thoát nước)
                  Out door Lighting System/ (Hệ thống chiếu sáng bên ngoài)
                  Public Address System/ (Hệ thống báo cháy công cộng)
                  ​Lighting Protectiton System/  (Hệ thống chống sét)

Dự án khác

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc