Dự án phát triển trường quốc tế liên hợp quốc Hà Nội gói thầu 3A

  • Project name/ Dự án: Dự án phát triển trường quốc tế liên hợp quốc Hà Nội gói thầu 3A
  • Address/ Địa chỉ: G9 Khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam.
  • Comence/ Khởi công: November 2016/ 11.2016
  • Complete/ Hoàn thành: December 2020/ 12.2020
  • Owner & Main contractor/ Chủ đầu tư và thầu chính: Trường quốc tế liên hợp quốc Hà Nội (UNIS) &  Tập đoàn Obayashi Việt Nam (OVC)

Các hạng mục thi công

  Cơ – Điện – Nước – Phòng cháy chữa cháy.

Dự án khác

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc