Phê duyệt quy hoạch chung Hà Nội trong tháng 8

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước để thẩm định đồ án Quy hoạch.

Ngày 3/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Liên danh tư vấn quốc tế PPJ và tư vấn trong nước tiếp tục nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh những nội dung cụ thể của đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội để trong tháng 8 trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt.

Kết luận về đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tại ngày họp cuối cùng của Phiên họp thường kỳ tháng 2, Thủ tướng hoan nghênh những cố gắng của Bộ xây dựng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Liên danh tư vấn quốc tế PPJ và tư vấn trong nước chỉ trong hơn một năm đã hoàn thành đồ án quy hoạch.

Toàn bộ nội dung đồ án quy hoạch gồm 5 phần chính, riêng phần 3 đề cập đến các vấn đề quan trọng như định hướng phát triển không gian; quy hoạch sử dụng đất; định hướng phát triển nông thôn; định hướng phát triển hạ tầng xã hội; định hướng hạ tầng kỹ thuật.

Trong hơn một năm triển khai nghiên cứu lập đồ án quy hoạch, Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Liên danh tư vấn quốc tế PPJ và tư vấn trong nước làm việc với các bộ, ngành liên quan và tổ chức lấy ý kiến phản biện chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và quốc tế, các hội nghề nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước để thẩm định đồ án Quy hoạch.

Cho ý kiến về đồ án quy hoạch, các thành viên Chính phủ đã yêu cầu Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Liên danh tư vấn quốc tế PPJ và tư vấn trong nước cần tiếp tục làm rõ các vấn đề bức xúc trong quy hoạch như định hướng phát triển không gian đô thị, mối liên hệ vùng, dân số gắn liền khu dân cư đô thị và nông thôn.

(Theo Vietnam+)

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc