DECATHLON MALL OUTLET – HANOI PROJECT

  Project/ Dự án: Decathlon Mall Outlet – Hanoi Project

  Project information/ Thông tin chung:

  Address/ Địa chỉ: Royal City, Hanoi, Vietnam

  Comence/ Khởi công: Jan’2019

  Complete/ Hoànthanhf: Mar’2019.
  Owner & Main contractor/ Chủ đầu tư và thầu chính: Công ty TNHH Decathlon Vietnam.

Các hạng mục thi công

  • Lighting Fixture and Socket Outlet System
   (Hệ thống chiếu sáng và ổ cắm)
  • TEL+LAN System
   (Hệ thống điện thoại và internet)
  •  PA system
   (Hệ thống âm thanh thông báo công cộng)
  • Fire Alarm & Fire Protection (FF & SPK) system
   (Hệ thống báo cháy và chữa cháy)
  • Plumbing & Sanitary ware system
   (Hệ thống cấp và thoát nước)
  • HVAC system
   (Hệ thống điều hòa không khí)

Dự án khác

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc