FANUC VIETNAM CO., LTD New building project

  Project/ Dự án: FANUC VIETNAM CO., LTD NEW BUILIDNG PROJECT

  Project information/ Thông tin chung:

  Address/ Địa chỉ:  Tan Thuan IZ, Q7 dist, Ho Chi Minh city/ Khu chế xuất Tân Thuận, Tân Thuận Đông, Q7, TP HCM

  Comence/ Khởi công: Aug’ 2019

  Complete/ Hoàn thành: May’ 2020.

  Owner & Main contractor/ Chủ đầu tư và thầu chính: Shimizu coporation

Các hạng mục thi công

  Main feeder works for commont power supply
  (Hệ thống tủ điện cấp nguồn)
  Lighting Fixture and Socket outlet system
  (Hệ thống chiếu sáng & ổ cắm)
  Fire alarm & Fire fighting protection system
  (Hệ thống báo cháy, chữa cháy)
  Water supply and Drainage system
  (Hệ thống cấp thoát nước)
  HVAC & Slean room system
  (Hệ thống ĐHKK và phòng sạch)

Dự án khác

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc