Nhà Máy cho thuê số 3 - Khu CN Thăng Long I

  Project/ Dự án: ARPARTMENT Factory No3

  Project information/ Thông tin chung:

  Address/ Địa chỉ: Plot P-1Q & N-1A, Thanglong Industrial Park, Dong Anh, Hanoi

  Comence/ Khởi công: Nov’2013

  Complete/ Hoàn thành: May’2014.

  Owner & Main contractor/ Chủ đầu tư và thầu chính: Thang Long industrial Park Co.,ltd.

Các hạng mục thi công

  Detail:

  • Power Receiving System
   (Hệ thống nhận điện)
  • Substation System
   (Hệ thống trạm biến áp)
  • Out door lighting System
   (Hệ thống chiếu sáng ngoài nhà)
  • Fire Alarm System
   (Hệ thống báo cháy)
  • Water Supply &Drainage System
   (Hệ thống cấp thoát nước)
  • Fire Hydrant System
   (Hệ thống vòi chữa cháy)

Dự án khác

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc