Nhà Máy NIPPON KYOHAN

  Project/ Dự án: NIPPON KYOHAN Factory

  Project information/ Thông tin chung:

  Address/ Địa chỉ: Dinh vu Industrial Park, Hai An District, Hai Phong Pro

  Comence/ Khởi công: jul’2011

  Complete/ Hoànthanhf: Feb’2012.

  Owner & Main contractor/ Chủ đầu tư và thầu chính: The Zenitaka corporation.

Các hạng mục thi công

  Detail:

  • Lighting Fixture and Socket outlet system
   (Hệ thống đèn chiếu sáng và ổ cắm điện   
  • Transformer and substation work
   (Lắp đặt máy biến thế và trạm biến áp)    
  • Main feeder works for commont power supply 
  • Fire alarm & Fire fighting protection syst
   (Hệ  thống báo cháy và chữa cháy)
  • Air conditional system
   (Hệ thống điều hòa không khí)       
  • Water supply and Drainage system
   (Hệ thống cấp thoát nước)

Dự án khác

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc