Nhà Máy Ochiai Viet Nam Giai đoạn 2

  Project/ Dự án: OCHIAI Factory Viet Nam package 2

  Project information/ Thông tin chung:

  Address/ Địa chỉ: Thang long 2 Industrial Park, Hung Yen province

  Comence/ Khởi công: Apr’2014

  Complete/ Hoàn thành: OCT’2014.

  Owner & Main contractor/ Chủ đầu tư và thầu chính: OCHIAI Viet nam

Các hạng mục thi công

  Detail:

  • Power Receiving System
   (Hệ thống nhận điện)
  • Substation System
   (Hệ thống trạm biến áp)
  • Out door lighting System
   (Hệ thống chiếu sáng ngoài nhà)
  • Fire Alarm System
   (Hệ thống báo cháy)
  • Water Supply &Drainage System
   (Hệ thống cấp thoát nước)
  • Fire Hydrant System
   (Hệ thống vòi chữa cháy)

Dự án khác

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc