Nhà máy số 3 HONDA VIETNAM

  Project/ Dự án: HONDAVIETNAM Factory NO-3

  Project information/ Thông tin chung:

  Address/ Địa chỉ: Dong Van Industrial Park, Dong Van District, Ha nam Pro

  Comence/ Khởi công: Oct’2011

  Complete/ Hoànthanhf: Dec’2012.

  Owner/ Chủ đầu tư: HONDA VIETNAM co.,ltd

Các hạng mục thi công

  Detail:

  • Plumbing system 
   (Hệ thống cấp thoát nước)
  • Fire alarm & Fire fighting protection syst
   (Hệ  thống báo cháy và chữa cháy)
  • Air conditional system
   (Hệ thống điều hòa không khí)
  • Water cooler chiller system
   (Hệ thống cấp nước làm mát)

Dự án khác

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc