Nhà máy Tách khí Phú Mỹ 3 - Công ty cổ phần Gas Việt Nhật

  Project/ Dự án: VJGas Phu My 3 – Air separation plant

  Project information/ Thông tin chung:

  Address/ Địa chỉ:  Phu My 3 iz, Tan  Thanh, Ba Ria, Vung Tau

  Comence/ Khởi công: Aug’2018

  Complete/ Hoàn thành: Dec’2018.

  Owner & Main contractor/ Chủ đầu tư và thầu chính: Shimizu Vietnam Co.,ltd

Các hạng mục thi công

  Detail:

  Main feeder works for commont power supply
  (Hệ thống tủ điện cấp nguồn)
  Lighting Fixture and Socket outlet system
  (Hệ thống chiếu sáng & ổ cắm)
  Fire alarm & Fire fighting protection system
  (Hệ thống báo cháy, chữa cháy)
  Water supply and Drainage system
  (Hệ thống cấp thoát nước)
  HVAC & Slean room system
  (Hệ thống ĐHKK và phòng sạch)

Dự án khác

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc