Project/ Dự án: Vietnam Tabuchi Electric Factory (phase 2).

  Project information/ Thông tin chung:

  Address/ Địa chỉ: Lot 13, Dai Dong Hoan Son Industrial Park, Bac Ninh Province, Vietnam

  Comence/ Khởi công: Aug’2015

  Complete/ Hoàn thanh: Feb’2015.

  Owner/ Chủ đầu tư: Vietnam Tabuchi Electronic co.,ltd

Các hạng mục thi công

  Detail:

  • Lighting Fixture and Socket outlet system
   (Hệ thống đèn chiếu sáng và ổ cắm điện)
  • Transformer and substation work
   (Lắp đặt máy biến thế và trạm biến áp)
  • Main feeder works for commont power supply
  • Fire alarm & Fire fighting protection syst
   (Hệ  thống báo cháy và chữa cháy)
  • Air conditional system
   (Hệ thống điều hòa không khí)
  • Water cooler chiller system
   (Hệ thống cấp thoát nước)

Dự án khác

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc