Toyoda gosei – Thai Binh

  Project/ Dự án: Toyoda gosei – Thai Binh

  Project information/ Thông tin chung:

  Address/ Địa chỉ:  Lot F, Tiền Hải iz, Tiền Hải district, Thái Bình Province

  Comence/ Khởi công: Apr’2018

  Complete/ Hoàn thành: Dec’2018.

  Owner & Main contractor/ Chủ đầu tư và thầu chính: Shimizu Vietnam Co.,ltd

Các hạng mục thi công

  Detail:

  Plumbing system 
  (Hệ thống cấp thoát nước)
  Fire alarm & Fire fighting protection syst
  (Hệ  thống báo cháy và chữa cháy)
  Air conditional system
  (Hệ thống điều hòa không khí)
  Water cooler chiller system
  (Hệ thống cấp nước làm mát)

Dự án khác

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc