Trường quốc tế liên cấp Hà Nội giai đoạn 2

  Project/ Dự án: Hanoi Multi-level international school – Block of high school phase 2

  Project information/ Thông tin chung:

  Address/ Địa chỉ: Van Tri, Dong Anh, Ha Noi

  Comence/ Khởi công: Jul’2018

  Complete/ Hoàn thành: Jun’2019.
  Owner & Main contractor/ Chủ đầu tư và thầu chính: NOBLE (Việt Nam) Co., Ltd

Các hạng mục thi công

  Detail:

  Transformer and substation work
  (Trạm biến áp)
  Main feeder works for commont power supply
  (Hệ thống tủ điện cấp nguồn)
  Lighting Fixture and Socket outlet system
  (Hệ thống chiếu sáng & ổ cắm)
  Fire alarm & Fire fighting protection system
  (Hệ thống báo cháy, chữa cháy)
  Water supply and Drainage system
  (Hệ thống cấp thoát nước)
  HVAC & Slean room system
  (Hệ thống ĐHKK và phòng sạch 10.000K)
  Building managerment system
  (Hệ thống quản lý tòa nhà)

Dự án khác

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc