Vinhome Skylake

  Project/ Dự án: Vinhomes Skylake

  Project information/ Thông tin chung:

  Address/ Địa chỉ: No 50, Pham Hung Str, Cau Giay, Ha Noi city

  Comence/ Khởi công: Aug'2017

  Complete/ Hoànthanhf: Aug’2018.

  Owner & Main contractor/ Chủ đầu tư và thầu chính: Vingroup

Các hạng mục thi công

  • Fire Alarm & Fire Protection (FF & SPK) system
   (Hệ thống báo cháy và chữa cháy)
  • HVAC system
   (Hệ thống điều hòa không khí)
  • Water Supply and Drainage System
   (Hệ thống Cấp và thoát nước)

Dự án khác

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc