Hệ thống điện - điều khiển

Ngoài các hệ thống về cơ, các hệ thống điện bao gồm: Hệ thống điện dự phòng, Trạm biến áp, hệ thống điện động lực, điện điều khiển cho các khu vực tiện nghi khác nhau; Các giải pháp về hệ thống điện nhẹ như: Âm thanh, điện thoại, hệ thống mạng nội bộ, CCTV, AC, …

Các dự án M&E do công ty thực hiện đã đưa NORTHSTAR trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ cao phục vụ dự án. Minh chứng cụ thể trong vấn đề này chính là các huy chương, các thư khen ngợi mà công ty đã nhận được từ khách hang

Dự án tiêu biểu

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc