Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp OSHAS 18001

I. GIỚI THIỆU CHUNG

      An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có tính chất sống còn đối với ngành xây lắp nói riêng, nơi luôn tiềm ẩn các yếu tố nguy hiểm rủi ro cao.

      Để quản lý công tác An toàn & SKNN được hiệu quả, ban lãnh đạo công ty cổ phần Xây dựng thương mại Sao Bắc đã quyết định đưa hệ thống quản lý An toàn & SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 áp dụng trong các hoạt động của Công ty.

      Chính sách An toàn & SKNN của Công ty cổ phần xây dựng Thương mại Sao Bắc là ngăn ngừa các thiệt hại về Con người, Tài sản, Môi trường và thỏa mãn nhu cầu khách hàng trong các hoạt động sản xuất tại các dự án.

      Để thực hiện Chính sách trên, Sao Bắc cam kết thiết lập và duy trì một Hệ thống quản lý An toàn & SKNN đảm bảo:

  1. Tuân thủ luật pháp hiện hành và các yêu cầu khác từ các bên liên quan;
  2. Đáp ứng các yêu cầu quản lý An toàn & SKNN theo Tiêu chuẩn Quốc tế;
  3. Phù hợp với cơ cấu tổ chức của Công ty;
  4. Kiểm soát các nguy hiểm, rủi ro có thể gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ, hư hỏng tài sản, tác hại môi trường và chất lượng sản phẩm dịch vụ;
  5. Được định kỳ xem xét đánh giá và không ngừng cải tiến;
  6. Được thấu hiểu thông suốt trong toàn thể Cán bộ công nhân viên và phổ biến đến các bên liên quan.

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG & ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AT & SKNN

      Với sự cam kết cao của Ban lãnh đạo và sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Sao Bắc đã xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý An toàn & SKNN theo các tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, được Viện Tiêu Chuẩn Anh (BSI) Việt Nam đánh giá công nhận, cấp chứng chỉ lần đầu vào 2015, và sẽ tái chứng nhận vào năm 2018.

      Các quy trình hoạt động được chuẩn hóa bằng văn bản, phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, CBCNV, giúp thực hiện công việc đúng ngay từ đầu, có sự kiểm soát chặt chẽ, qua đó giảm được khối lượng công việc làm lại, giảm được lãng phí về thời gian, nhân lực, tiết kiệm chi phí sản xuất và là cơ sở để Công ty ngày càng hoàn thiện công tác quản lý.

      Hoạt động cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ, theo dõi sự không phù hợp, đánh giá sự hài lòng của khách hàng, đánh giá nội bộ và đánh giá giám sát của bên ngoài…đã tạo cơ hội thường xuyên để Công ty thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến hiệu quả hoạt động, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hướng đến sự thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

      Hoạt động SXKD của công ty tuân thủ và đáp ứng được các mục tiêu, yêu cầu của tiêu chuẩn, giảm thiểu rủi ro, không có tai nạn lao động, thể hiện sự quan tâm của công ty đến môi trường làm việc an toàn, sức khỏe của người lao động cũng như trách nhiệm đối với cộng đồng, đối với xã hội.

      Việc xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý AT&SKNN theo các tiêu chuẩn quốc tế góp phàn nâng cao lợi thế cạnh tranh và phát triển thương hiệu Sao Bắc trở thành thương hiệu có uy tín, đi đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh các sản phẩm xây lắp hệ thống cơ-điện, thân thiện với môi trường.

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc