Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018

I. GIỚI THIỆU CHUNG

      An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có tính chất sống còn đối với ngành xây lắp nói riêng, nơi luôn tiềm ẩn các yếu tố nguy hiểm rủi ro cao.

      Để quản lý công tác An toàn & SKNN được hiệu quả, ban lãnh đạo công ty cổ phần Xây dựng thương mại Sao Bắc đã quyết định đưa hệ thống quản lý An toàn & SKNN theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018 áp dụng trong các hoạt động của Công ty.

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc luôn phấn đấu không ngừng để thực hiện mục tiêu đề ra nhằm đảm bảo về mặt con người, cộng đồng, tài sản và môi trường sống và làm việc cho cán bộ công nhân viên. Chúng tôi cam kết đem đến lợi ích tốt nhất cho nhân viên, khách hàng và các đối tác liên quan.

1. Chúng tôi cam kết cung cấp các điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh nhằm ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc.

2. Chúng tôi cam kết cung cấp khuôn khổ thiết lập, thực hiện các mục tiêu OHS vào hệ thống quản lý tại tất cả các phòng ban, tất cả các cấp trong công ty chúng tôi.

3. Chúng tôi cam kết đáp ứng các yêu cầu pháp lý liên quan và các yêu cầu khác.

4. Chúng tôi cam kết loại bỏ mối nguy và giảm thiểu rủi ro an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHS).

5. Chúng tôi cam kết cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHS).

6. Chúng tôi cam kết thực hiện sự tham gia và tham vấn với người lao động và của đại diện người lao động.

7. Cán bộ ở cấp quản lý cao nhất cho tới công nhân viên đều phải có trách nhiệm và chịu trách nhiệm về OHS.

Điều này giúp thúc đẩy hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu rủi ro và tăng giá trị dịch vụ chúng tôi đem tới..

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG & ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AT & SKNN

      Với sự cam kết cao của Ban lãnh đạo và sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Sao Bắc đã xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý An toàn & SKNN theo các tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018, được Viện Tiêu Chuẩn Anh (BSI) Việt Nam đánh giá công nhận, cấp chứng chỉ lần đầu vào 2015, và sẽ tái chứng nhận vào năm 2018.

      Các quy trình hoạt động được chuẩn hóa bằng văn bản, phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, CBCNV, giúp thực hiện công việc đúng ngay từ đầu, có sự kiểm soát chặt chẽ, qua đó giảm được khối lượng công việc làm lại, giảm được lãng phí về thời gian, nhân lực, tiết kiệm chi phí sản xuất và là cơ sở để Công ty ngày càng hoàn thiện công tác quản lý.

      Hoạt động cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ, theo dõi sự không phù hợp, đánh giá sự hài lòng của khách hàng, đánh giá nội bộ và đánh giá giám sát của bên ngoài…đã tạo cơ hội thường xuyên để Công ty thực hiện các hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến hiệu quả hoạt động, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hướng đến sự thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

      Hoạt động SXKD của công ty tuân thủ và đáp ứng được các mục tiêu, yêu cầu của tiêu chuẩn, giảm thiểu rủi ro, không có tai nạn lao động, thể hiện sự quan tâm của công ty đến môi trường làm việc an toàn, sức khỏe của người lao động cũng như trách nhiệm đối với cộng đồng, đối với xã hội.

      Việc xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý AT&SKNN theo các tiêu chuẩn quốc tế góp phàn nâng cao lợi thế cạnh tranh và phát triển thương hiệu Sao Bắc trở thành thương hiệu có uy tín, đi đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh các sản phẩm xây lắp hệ thống cơ-điện, thân thiện với môi trường.

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc