Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

1.Giới thiệu Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2015

                NORTHSTAR.,JSC luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc quản lý mọi hoạt động theo quy trình chuyên nghiệp. Vì vậy, ngay từ Những năm đầu hoạt động, Công Cổ phần Xây Dựng Thương mại Sao Bắc đã triển khai Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001-2015. Trải qua hơn một thập kỷ phát triển, Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000 luôn được vận hành, cập nhật, duy trì, cải tiến liên tục các quy trình - thủ tục đảm bảo hiệu lực của hệ thống, đồng thời thường xuyên tổ chức đánh giá và nâng cấp theo đúng các phiên bản ISO mới.

                Hệ thống Quản lý Chất lượng của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Sao Bắc được xây dựng dựa trên các quá trình chủ yếu. Những quá trình này tạo thành một vòng tròn khép kín, liên kết với nhau để tạo thành một hệ thống cải tiến liên tục và thỏa mãn khách hàng. NORTHSTAR đảm bảo dòng thông tin giữa khách hàng và NORTHSTAR luôn liên tục. 

NORTHSTAR sẽ bước lên từng bậc, từng bậc trong quá trình cải tiến liên tục HTQLCL nhằm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, tuân thủ theo Pháp luật của Nhà nước.

2.Quá trình xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng tại Công ty Cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc

 

Quá trình xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng

Hiện tại, NORTH STAR đã xây dựng một Hệ thống Quản lý Chất lượng được chứng nhận là tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, tại mọi địa điểm của NORTH STAR trong các lĩnh vực hoạt động chính như sau:

 • Xây dựng dân dụng & Công nghiệp
 • Hệ thống thiết bị
 • Hệ thống Cơ khí
 • Hệ thống điện động lực, Điều khiển
 • Gia công cơ khí
 • Dịch vụ thương mại
   

3.Chính sách Chất lượng             

Công ty Cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc luôn phấn đấu không ngừng để thực hiện mục tiêu trở thành một trong những Công ty hàng đầu Việt Nam về sản xuất, kinh doanh, thi công xây lắp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao.

Để thực hiện mục tiêu đó, Tập thể Cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc cam kết rằng:

 • Tất cả các sản phẩm, dịch vụ mà Công ty thực hiện, cung cấp ra thị trường đều đạt chất lượng cao và bàn giao đúng tiến độ theo yêu cầu của khách hàng.
 • Luôn cập nhật và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Luôn biết chia sẻ những kỹ năng và những kinh nghiệm giữa các thành viên trong Công ty.
 • Phát huy tối đa tất cả các năng lực, trách nhiệm của mỗi thành viên trong Công ty để xây dựng thương hiệu “Sao Bắc” Trở thành niềm tự hào về chất lượng.

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc