QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIỂU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 9001 - 2015

1.Giới thiệu Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2015

                NORTHSTAR.,JSC luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc quản lý mọi hoạt động theo quy trình chuyên nghiệp. Vì vậy, ngay từ Những năm đầu hoạt động, Công Cổ phần Xây Dựng Thương mại Sao Bắc đã triển khai Hệ thống Quản lý Chất lượng và là một trong những  Công ty đầu tiên nhận chứng chỉ ISO 9001. Từ đó đến nay, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Sao Bắc liên tục duy trì, cải tiến, xây dựng các quy trình làm việc đảm bảo hiệu quả cũng như thường xuyên tổ chức đánh giá và nâng cấp theo đúng các phiên bản ISO mới.

                Hệ thống Quản lý Chất lượng của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Sao Bắc được xây dựng dựa trên các quá trình chủ yếu. Những quá trình này tạo thành một vòng tròn khép kín, liên kết với nhau để tạo thành một hệ thống cải tiến liên tục và thỏa mãn khách hàng. NORTHSTAR đảm bảo dòng thông tin giữa khách hàng và NORTHSTAR luôn liên tục. Nó tác động đến Hệ thống Quản lý Chất lượng, làm cho tất cả mọi hoạt động hoạch định, tác nghiệp và kiểm soát của chúng tôi vận hành theo phương pháp luận PDCA (Plan – Do – Check – Act):

  • Plan - Hoạch định: Thiết lập các mục tiêu của hệ thống và các quá trình của hệ thống, các nguồn lực cần thiết để mang lại kết quả theo các yêu cầu của khách hàng và chính sách của tổ chức
  • Do - Thực hiện: Thực hiện các nội dung đã được hoạch định.
  • Check - Kiểm tra: Theo dõi và (khi có thể) đo lường các quá trình và các sản phẩm, dịch vụ tạo ra so với các chính sách, mục tiêu và các yêu cầu, và báo cáo kết quả.
  • Act - Hành động cải tiến: Thực hiện các hành động nhằm cải tiến kết quả thực hiện, một cách cần thiết.

 Trên cơ sở phương pháp luận PDCA, NORTHSTAR đã tiến hành xây dựng, thực hiện và duy trì, nâng cao hiệu lực của HTQLCL. Vòng tròn PDCA là nền tảng, liên tục quay mãi trong mỗi công việc cụ thể hàng ngày, trong mỗi quá trình trong HTQLCL của chúng tôi. Vòng tròn này giúp NORTHSTAR nhìn lại mình để cùng với vòng quay của nó, NORTHSTAR sẽ bước lên từng bậc, từng bậc trong quá trình cải tiến liên tục HTQLCL nhằm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, tuân thủ theo Pháp luật của Nhà nước.

2.Quá trình xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Sao Bắc

 Tháng 4 năm 2007, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Sao Bắc đã được Tổ chức Chứng nhận quốc tế về

 

đánh giá chất lượng Quacert cấp giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Sao Bắc phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000 trong các hoạt động thương mại, dịch vụ, lắp đặt và bảo hành các sản xây dựng dân dụng và công nghiệp. Tổ chức Công nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng UKAS của vương quốc Anh đã công nhận việc đánh giá và cấp chứng nhận này của tổ chức Quacert.

 Từ năm 2010, NORTHSTAR đã xây dựng một Hệ thống Quản lý Chất lượng được chứng nhận là tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn  phiên bản ISO 9001:2008, tại mọi địa điểm của NORTHSTAR trong các lĩnh vực hoạt động chính như sau:

  • Xây dựng dân dụng & Công nghiệp
  • Hệ thống thiết bị
  • Hệ thống Cơ khí
  • Hệ thống điện động lực, Điều khiển
  • Gia công cơ khí
  • Dịch vụ thương mại

3.Chính sách Chất lượng

                NORTHSTAR không ngừng nỗ lực phấn đấu trở thành một tổ chức văn minh hiện đại, có năng lực phát triển mạnh mẽ và bền vững nhằm thực hiện mục tiêu “ Tất cả các sản phẩm bàn giao đến tay khách hàng luôn thoả mãn những yêu cầu chuẩn mực và các yêu cầu đặc biệt của khách hàng”

Chính sách Chất lượng của NORTHSTAR hướng đến cam kết:

Chính sách chất lượng

         - Khách quan, tư vấn cho khách hàng những giải pháp và lựa chọn tối ưu nhất.

         - Cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ hậu mãi tin cậy.

         - Lắng nghe ý kiến và sử lý triệt để những thông tin phản hồi từ khách hàng.

Đảm bảo chất lượng

Toàn bộ quy định tiếp nhận, tạo sản phẩm thử nghiệm, thử nghiệm và bàn giao đến tận tay khách hàng đều phải tuân thủ chặt chẽ theo quy trình của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008.

Đầu tư con người

Con người là tài sản có giá trị nhất của doanh nghiệp. Việc đầu tư vào con người mang ý nghĩa quyết định, chính vì chúng tôi hiểu rằng: "Cần phải đào tạo con người chất lượng mới tạo ra được sản phẩm chất lượng".

Áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật

Chìa khóa dẫn đến thành công của doanh nghiệp chính là việc cập nhật và ứng dụng liên tục các tiến bọ khoa học kỹ thuật. Để đáp ứng được điều đó, NORTH STAR luôn mở rộng các mối quan hệ, liên kết, hợp tác với các tổ chức khoa học và các tổ chức ứng dụng trên phạm vi toàn cầu.

Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên NORTHSTAR cam kết duy trì chính sách chất lượng theo định hướng nêu trên, quyết tâm xây dựng các quy trình và tiêu chuẩn chất lượng phù hợp nhằm áp dụng trong các mặt hoạt động của Công ty, cam kết liên tục hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng và thực hiện mọi việc theo phương châm “làm đúng ngay từ đầu”.

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc