Công đoàn Sao Bắc hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ thông tin giải quyết chế độ ốm đau cho lao động mắc Covid-19

Sau Tết nguyên đán 2022, dịch covid-19 bùng phát đặc biệt tại các thành phố, tỉnh thành phía bắc, trước các tác động của đại dịch tới sức khỏe người lao động, thực hiện theo điều 25 luật bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện hưởng chế độ ốm đau, Công đoàn Sao Bắc đã thực hiện rất nhanh nhiệm vụ hỗ trợ, giải đáp các thông tin của cán bộ đoàn viên, cũng như người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội, tạo cầu nối để người lao động là F0 được tiếp cận, hiểu và triển khai các thủ tục hoàn thiện hồ sơ về chế độ hưởng bảo hiểm xã hội.

Từ văn phòng đến các công trường, công đoàn đã triển khai các đợt tham vấn hỗ trợ, thông tin đến tất cả người lao động từ các ban chỉ huy công trường, các kỹ sư, cán bộ, đến từng công nhân đang tham gia đóng BHXH tại công ty, từ đó giúp Bộ phận Hành chính nhân sự phụ trách quản lý BHXH của công ty phổ biến chính sách về BHXH về trường hợp người lao động mắc covid-19.

Trong quá trình triển khai tham gia tham vấn, rất nhiều đoàn viên đã nêu những ý kiến thắc mắc về quy trình thủ tục hồ sơ hưởng chế độ. Đại diện công đoàn, cùng ban chỉ huy công trình đã giải đáp chi tiết tất cả các thủ tục để nhận chế độ từ việc viện dẫn các quy định tại điều 25 luật bảo hiểm xã hội 2014 chi tiết mức hưởng trong thời gian nghỉ, quy trình giải quyết hồ sơ, các loại hồ sơ chuẩn bị, thời gian hưởng, thời hạn giải quyết hồ sơ, đến các chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau.

Sau khi tham vấn, tất cả đoàn viên, người lao động đã nắm bắt được quy trình thủ tục, đặc biệt với các F0 đã khỏi bệnh, đã xúc tiến ngay việc chuẩn bị các hồ sơ cần thiết. Không khí của buổi tham vấn diễn ra rất sôi nổi, hòa nhã, các thông tin tham gia tham vấn được thông hiểu rõ ràng.

Việc hỗ trợ thông tin trên là rất cần thiết và quan trọng, các đại diện người lao động cũng như người lao động thấu hiểu một cách nghiêm túc, các kết quả trên thể hiện được đúng chức năng của Công đoàn trong việc “Chăm lo đời sống” cho các đoàn viên và người lao động, Công đoàn kỳ vọng 100% người lao động đã là F0 khỏi bệnh được hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH như trên như là một phần trách nhiệm xã hội của cơ quan bảo hiểm, đồng thời cũng mong muốn người lao động nâng cao ý thức về bảo vệ sức khỏe, thực hiện đúng phương án phòng chống dịch để hạn chế ca mắc, cũng như đảm bảo an toàn là trên hết trên mọi công trường.

Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc tham gia tham vấn:

 

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc