Đào tạo nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC)

thực hiện luật PCCC và kế hoạch đào tạo PCCC của công ty và đảm bảo an toàn PCCC tại nơi làm việc. Ngày 29/08/2015 công ty phối hợp với sở PCCC công an TP. Hà Nội tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC cho cán bộ của công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Sao Bắc

 

Những nội dung cơ bản trong đợt tập huấn:
- Giới thiệu những quy định của pháp luật đối với công tác PCCC.
- Những nguyên nhân xảy ra cháy nổ tại cơ sở và các biện pháp phòng ngừa (Phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện, xăng dầu, ga,..).
- Một số kiến thức cơ bản về PCCC. 
- Kỹ năng sử dụng các loại phương tiện chữa cháy hiện có.

Qua đợt tập huấn này, cán bộ đội viên PCCC đã được nâng cao ý thức và nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCCC, đồng thời sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy hiện có, sẵn sàng tổ chức chữa cháy kịp thời khi có sự cố xảy ra. Kết thúc khóa tập huấn, 100% cán bộ công ty tại văn phòng đạt yêu cầu.

 

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc