Lễ ra mắt công đoàn cơ sở công ty Cổ phần xây dựng thương mại Sao Bắc

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kể từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân và dân tộc, đã tổ chức, vận động công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Tiếp thu và lĩnh hội truyền thống tốt đẹp đó, Công đoàn Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Sao Bắc đã được thành lập theo quyết định số: 48/QĐ-LĐLĐ ngày 02/07/2014, trực thuộc sự chỉ đạo của Liên đoàn lao động quận Cầu Giấy.
Sự ra đời của Công đoàn Công ty góp phần thể hiện chủ trương, chế độ, chính sách nhân sự của Chi bộ Đảng, Hội Đồng Quản trị và Ban giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Sao Bắc. Song song với việc chăm lo đến các hoạt động sản xuất kinh doanh , Công ty luôn chú trọng quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của CNVCLĐ, tìm cách cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, đời sống và phúc lợi của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong CNVCLĐ.

 

Ông Hà Đông - Chủ tịch Liên đoàn lao động quận Cầu Giấy 

Đến dự buổi lễ Ra mắt Công đoàn cơ sở có đồng chí Hà Đông – Chủ Tịch Liên đoàn lao động quận Cầu Giấy, Ông Đoàn Bắc – Cán bộ liên đoàn lao động quận Cầu Giấy, Ông Nguyễn Chi Năng – Chủ tịch hội đồng quản trị công ty và các vị lãnh đạo của Công ty, cùng toàn thể CBCNV công ty cổ phần xây dựng và thương mại Sao Bắc. Phát biểu tại lễ ra mắt đồng chí Hà Đông chúc mừng sự ra đời của Công đoàn cơ sở Công ty, khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng, phát triển đội ngũ đoàn viên Công đoàn và mong muốn trong thời gian tới Công đoàn cơ sở  Công ty cần tập trung tuyên truyền giáo dục đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thường xuyên chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng chí Hà Đông cũng đã trao quyết định cho BCHCĐ.
Danh sách Ban chấp hành Công đoàn lâm thời Công ty cổ phần xây dựng thương mại Sao Bắc:

  • Đ/c Phạm Thu Hà: Chủ tịch Công đoàn.
  • Đ/c  Nguyễn Văn Tình: Phó chủ tịch Công đoàn.
  • Đ/c Bùi Đức Cường: Ủy viên kiêm chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn. Buổi lễ kết thúc trong sự trang trọng và thân mật.

 Hình ảnh buổi lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty CP xây dựng và thương mại Sao Bắc

 

Ông Nguyễn Chi Năng - Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu

 

Đ/c Phạm Thu Hà - Chủ tịch Công Đoàn lâm thời Công ty

 Ban chấp hành công đoàn cơ sở lâm thời

 

CBCNV Công ty

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc