Sao Bắc hoàn thành đánh giá giám sát ISO 45001:2018 từ BSI

Hệ thống An toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018 được Sao Bắc nâng cấp từ tiêu chuẩn BS OHSAS 18001:2007 từ năm 2018, trải qua gần 10 năm xây dựng, áp dụng và cải tiến liên tục Sao Bắc liên tục đc tổ chức uy tín hàng đầu thế giới về tiêu chuẩn hệ thống quản lý BSI – Viện tiêu chuẩn Anh Quốc chứng nhận và các Chủ đầu tư, tổng thầu lớn từ Nhật, Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc và Việt Nam đánh giá rất cao về hiệu lực của hệ thống tại văn phòng và các công trường.

Vào trung tuần tháng 7/2022, Sao Bắc đã hoàn thành chương trình đánh giá giám sát định kỳ hệ thống ISO 45001:2018 với phạm vi: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, gia công cơ khí và lắp đặt các hệ thống kỹ thuật trong công trình dân dụng và công nghiệp. Chương trình đánh giá giám sát trên được thực hiện từ các chuyên gia đánh giá uy tín với nhiều năm kinh nghiệm của BSI thông qua việc đánh giá hiệu lực của hệ thống OHS tại Văn Phòng và Các công trường. Tại cuộc đánh giá, các chuyên gia đã tiến hành đánh giá chi tiết từng yêu cầu tiêu chuẩn thông qua phương pháp rà soát tiêu chuẩn, phương pháp lấy mẫu tiêu chuẩn, phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên, phương pháp phỏng vấn, phương pháp hiện trường quan sát… bám sát tiêu chuẩn, Sao Bắc đã đáp ứng toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu được lập ra, chính sách chất lượng được thực thi, nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro và cơ hội được đáp ứng toàn diện, các yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác được kiện toàn đáp ứng, các thủ tục về đào tạo - ứng phó sự cố khẩn cấp - sự tham gia tham vấn của người lao động được triển khai khoa học và công khai, đồng thời các hành động về kiểm soát thao tác trong quá trình làm việc của toàn bộ hệ thống công việc được thực hành chính xác, nguồn lực luôn luôn sẵn sàng và được quản lý sử dụng phù hợp, các đề xuất cả tiến được triển khai hiệu quả… kết quả của cuộc đánh giá Sao Bắc ghi nhận không có sự không phù hợp lớn và nhỏ, có 2 khuyến nghị và 2 cơ hội cải tiến hệ thống quản lý, hệ thống có hiệu lực rất cao.

Kết thúc chương trình đánh giá với sự hiện diện của Ban lãnh đạo, ban an toàn, ban chỉ huy công trường, các chuyên gia đánh giá của BSI đánh giá rất cao hiệu quả của công tác quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của Sao Bắc, sau cuộc đánh giá giám sát ban lãnh đạo cũng gửi lời cảm ơn đến các chuyên gia đánh giá đã công minh trong toàn bộ cuộc đánh giá, gửi lời khuyến khích ban an toàn – ban chỉ huy công trường đã cùng toàn bộ hệ thống cán bộ kỹ sư công nhân và các nhà thầu đã nỗ lực phối hợp thực hiện đúng chính sách an toàn – ban lãnh đạo mong muốn cần nhiều hơn nữa các đề xuất cải tiến để đảm bảo người lao động được bảo vệ toàn diện về sức khỏe và tinh thần.

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc