"Sao Bắc" tiếp tục đạt duy trì chứng nhận ISO 9001:2015 trong năm 2022

ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng tại doanh nghiệp, đây là tiêu chuẩn để xác thực và minh chứng về sản phẩm và dịch vụ thông qua các hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng các nhu cầu và mong đợi, kiểm soát các rủi ro về hệ thống và từng công đoạn tạo ra sản phẩm – dịch vụ, có tính đến yêu cầu pháp luật và yêu cầu khác, khả năng về cơ sở vật chất và đào tạo, sự lãnh đạo và các cam kết, sự kiểm soát các hoạt động tạo ra sản phẩm và dịch vụ và các hoạt động đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo, cũng như các hành động khắc phục phòng ngừa để đem lại sự cải tiến về chất lượng của hệ thống.

Sao Bắc xác định con đường “Trở thành niểm tự hào về chất lượng”, đã thiết lập, vận hành, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng qua nhiều chu kỳ và 3 lần thay đổi tiêu chuẩn: Từ ISO 9001:2000 đến 9001:2008 và hiện tại là 9001:2015.

Ngày 10/2/2022, Trung tâm chứng nhận phù hợp – Quacert/Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã chứng nhận duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 tại Công ty Cổ phần Xây dựng – Thương Mại Sao Bắc thông qua cuộc đánh giá giám sát ngày 15/01/2022 tại Văn phòng và các công trường.

Kết luận của cuộc đánh giá, đánh giá viên trưởng của Quacert và đoàn đánh giá đã xác thực “Hồ sơ và hiện trường đánh giá của Công ty đã được xem xét và chuẩn y việc duy trì chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 cho lĩnh vực hoạt động: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; gia công cơ khí và lắp đặt hệ thống kỹ thuật cho công trình dân dụng và công nghiệp”.

Kết quả trên thể hiện sự chuyên nghiệp mang tính hệ thống của Sao Bắc thông qua đánh giá từ bên thứ ba xuyên xuốt nhiều năm qua. Với Sao Bắc, chất lượng là quyết định sự thành công.

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc