Sao Bắc tổ chức hội thi tay nghề nhân công nghề “Thợ hàn, thợ gò, thợ điện”

“Nâng cao tay nghề” là một trong những nhiệm vụ hàng đầu đáp ứng “Quy trình đào tạo nâng cao năng lực” của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 90001:2015, đồng thời nhằm đảm bảo chế độ nâng bậc lương tương ứng với khả năng công việc mà người lao động đang đảm nhiệm đủ điều kiện nâng bậc theo quy định và sự thăng tiến về trình độ lao động thực tế.

Hội thi tay nghề năm nay có 50 người dự thi là công nhân trực tiếp của Khối dự án với phạm vi tổ chức cho các tay nghề “Thợ hàn, thợ gò, thợ điện”. Phần lý thuyết và thực hành được tổ chức trực tiếp tại các công trường nơi người lao động trực tiếp thực hiện công việc dưới sự giám sát của Trưởng Ban kiểm soát nội bộ, Giám đốc khối dự án, Trưởng/Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật và Chỉ huy trưởng từng công trường hiện hữu. Hội thi được phân bổ trong thời gian 5 ngày với 5 công trường khác nhau, các công tác chuẩn bị phòng thi lý thuyết, nhà xưởng, thiết bị và vật tư thực hành được chuẩn bị trước 1 ngày và có đánh mã số tương ứng với từng người và từng mã nghề.

Hình ảnh phần thi lý thuyết tại công trường

Phần thi thực hành của thợ hàn

Phần thi thực hành của thợ gò

Phần thi thực hành của thợ điện

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức nhận xét: Hội thi diễn ra nghiêm túc, đã hoàn thành suất sắc theo kế hoạch đề ra, nội dung và hình thức thi đa dạng, công tác hậu cần tại các địa điểm thi tốt, trình độ tay nghề của các bậc thợ cao – kỹ thuật lành nghề với 94% các cá nhân đủ điều kiện nâng bậc lương mới.

Hội thi thường niên của Sao Bắc đã giúp các công nhân rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu của Công ty về chủ động phát triển nguồn nhân lực. Chất lượng của người lao động chính là chất lượng của sản phẩm và dịch vụ mà Sao Bắc gửi đến khách hàng.

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc