“Soluble coffee” hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu về An toàn lao động trong suốt thời gian thực hiện dự án.

Dự án trọng điểm Soluble Coffee sau gần 1 năm thực hiện đã chuẩn bị về đích, trong những ngày cuối cùng trong giai đoạn bàn giao, Ban kiểm soát nội bộ, Bộ phận Kiểm soát hệ thống, Ban an toàn lao động dự án và ban chỉ huy công trình đã tổ chức triển khai tổng kết hoạt động An toàn lao động tại dự án, để cùng nhìn lại các kết quả hoạt động về an toàn lao động, đánh giá hiệu lực của hệ thống an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018 trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Cùng nhìn lại những ngày đầu của dự án, trong quá trình kiểm tra kế hoạch dự án bao gồm: Phạm vi công việc, tiến độ, nhân lực, thiết bị, cũng như đánh giá các rủi ro và cơ hội về an toàn tại dự án, Bộ phận kiểm soát hệ thống đã bổ nhiệm và điều động 2 cán bộ an toàn lao động chuyên trách quản lý hệ thống an toàn lao động tại dự án.

Sau khi phê duyệt kế hoạch an toàn lao động tại dự án, Bộ phận kiểm soát hệ thống đã giao mục tiêu, chỉ tiêu về an toàn lao động cho toàn bộ dự án, trong đó có xác định trọng tâm trong mục tiêu là: “Không có tai nạn lao động trong suốt quá trình thực hiện dự án”.

Xuyên suốt quá trình thực hiện dự án, bằng việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2015 vào mọi hoạt động, dự án đã đáp ứng được tất cả các mục tiêu và chỉ tiêu đề ra, bảo đảm được sự nhất quán của chính sách an toàn – sức khỏe – môi trường với các kết quả trọng tâm đạt được như sau:

- Mục tiêu: Cung cấp các điều kiện làm việc an toàn và và lành mạnh nhằm ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc:

+ Dự án không có tai nạn lao động tương ứng 114.408 giờ an toàn liền mạch;

+ Không có chỉ tiêu môi trường lao động vượt chuẩn;

+ 100% người lao động được bố trí công việc phù hợp với chuyên môn;

+ Không có tình trạng khiếu nại về việc bố trí mặt bằng làm việc mất an toàn;

+ Bộ phận giám sát an toàn có chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp;

+ Chế độ vệ sinh sức khỏe được đảm bảo phù hợp với số lượng lao động tại dự án;

+ 100% người lao động làm việc tại dự án được khám sức khỏe;

- Mục tiêu: Loại bỏ mối nguy, giảm thiểu rủi ro an toàn sức khỏe nghề nghiệp:

+ 100% mối nguy thông qua các hoạt động của dự án được nhận diện, đánh giá rủi ro và áp dụng các biện pháp kiểm soát trực tiếp cũng như bổ sung, tương ứng với 61 kỳ đánh giá rủi ro về an toàn sức khỏe nghề nghiệp tại dự án.

+ 100% các công việc được lập và được phê duyệt thành biện pháp thi công và áp dụng

+ Tiến hành 16 khóa đào tạo an toàn lao động tập trung, 19 khóa đào tạo an toàn lao động chuyên đề, tương ứng 100% hệ thống cán bộ và công nhân được đào tạo an toàn lao động;

+ Tiến hành 562 kỳ Toolbox meeting hàng ngày, 61 kỳ đánh giá rủi ro, 2 kỳ tham gia tham vấn, 1 kỳ tổ chức diễn tập ứng phó sự cố khẩn cấp;

+ 100% người lao động được trang bị bảo hộ lao động và các kiến thức về sử dụng bảo hộ lao động trước khi vào công trường.

+ Hoàn thành 100% chế độ kiểm tra – báo cáo an toàn hàng ngày, kiểm tra – báo cáo an toàn hàng tuần, kiểm tra – báo cáo an toàn hàng tháng.

+ 100% tổng số giấy phép làm việc và danh mục kiểm tra an toàn được đóng;

- Mục tiêu về cải tiến hệ thống: Xuyên xuốt quá trình thực hiện dự án, đã ghi nhận 5 cải tiến về hệ thống OHS, vượt chỉ tiêu đề ra

- Mục tiêu về tham gia tham vấn: Tiến hành 3 cuộc tham gia tham vấn đối với người lao động và đại diện người lao động tại dự án, trong đó có 1 cuộc tham gia tham vấn về ứng phó Covid-19, và 2 cuộc tham gia tham vấn chuyên đề về an toàn lao động – vệ sinh môi trường

Các kết quả trên thể hiện kinh nghiệm trong công tác quản lý về an toàn lao động của ban an toàn lao động dự án, sự phối hợp khoa học với ban chỉ huy công trình, đội ứng phó sự cố khẩn cấp, các tổ đội thi công, nhà thầu và đặc biệt là hệ thống công nhân kỹ thuật trực tiếp thực hiện công việc tại dự án.

Việc đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu về an toàn lao động trên cũng là kết luận về hiệu lực của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001:2018 trên phương diện vận hành quản lý của dự án và chi nhánh công ty tại TP.HCM nói riêng và toàn bộ Sao Bắc nói chung.

Nhìn dòng người lao động ra về qua cổng công trường một cách an toàn sau một ngày làm việc mệt nhọc như là một hạnh phúc đối với những người làm công tác quản lý về an toàn của Sao Bắc. Mỗi một ngày trôi qua, Sao Bắc luôn ghi nhớ, tạo điều kiện tuyệt đối và hi vọng “Họ - những người lao động” sẽ tự bảo hộ và luôn được bảo hộ để ra về lành lặn với gia đình thân yêu.

Dưới đây là một số hình ảnh đẹp về các hoạt động an toàn diễn ra trong suốt quá trình của dự án.

 

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc