B.Braun Five Ap Building Stage 2

  Project/ Dự án: B.Braun Five Ap Building Stage 2.

  Project information/ Thông tin chung:

  Address/ Địa chỉ: Thanh Oai Industrial zone Ha Noi, VN

  Comence/ Khởi công: Mar’2014

  Complete/ Hoàn thành: Oct’2014.

  Owner & Main contractor/ Chủ đầu tư và thầu chính: B.BraunVietNam

Các hạng mục thi công

  Detail:

  • Transformer and substation work
   (Trạm biến áp)
  • Main feeder works for commont power supply
   (Hệ thống tủ điện cấp nguồn)
  • Lighting Fixture and Socket outlet system
   (Hệ thống chiếu sáng & ổ cắm)
  • Fire alarm & Fire fighting protection system
   (Hệ thống báo cháy, chữa cháy)
  • Water supply and Drainage system
   (Hệ thống cấp thoát nước)
  • HVAC & Slean room system
   (Hệ thống ĐHKK và phòng sạch 10.000K)

Dự án khác

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc