Dự án nhà máy FUJIXEROX Việt Nam

  Project/ Dự án: FUJIXEROX VIETNAM FACTORY

  Project information/ Thông tin chung:

  Address/ Địa chỉ: VSIP, Thuy Nguyen District, Hai Phong Pro

  Comence/ Khởi công: Dec’2012

  Complete/ Hoàn thanh: Sept’2013.

  Owner/ Chủ đầu tư: Fuji xerox

Các hạng mục thi công

  Detail:

  • Transformer and substation work
   (Trạm biến áp)
  • Main feeder works for commont power supply
   (Hệ thống tủ điện cấp nguồn)
  • Lighting Fixture and Socket outlet system
   (Hệ thống chiếu sáng & ổ cắm)
  • Fire alarm & Fire fighting protection system
   (Hệ thống báo cháy, chữa cháy)
  • Air conditional system & Ventilation system
   (Hệ thống điều hòa không khí & Thông gió)
  • Water supply and Drainage system
   (Hệ thống cấp thoát nước)
  • Building managerment system
   (Hệ thống quản lý tòa nhà)

Dự án khác

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc