NHÀ MÁY HONDA VIỆT NAM - NHÀ MÁY SỐ 3 TẠI HÀ NAM

  Tên Dự án: Nhà máy Honda Việt Nam - Nhà máy số 3

  Địa chỉ:  KCN Đồng Văn, Huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

  Khởi công: 10/2011

  Hoàn thành: 12/2012

  Chủ đầu tư và thầu chính: Công ty TNHH Honda Việt Nam

Các hạng mục thi công

  Hệ thống Điện

  Hệ thống báo cháy

  Hệ thống TEL & VOIP

  Hệ thống Data

      Hệ thống Cơ

  Hệ thống điều hòa không khí và thông gió

  Hệ thống Phòng cháy và chữa cháy

  Hệ thống Cấp thoát nước và thiết bị vệ sinh

   

Dự án khác

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc