TAL (VietNam) Garment Factory

  Project/ Dự án: TAL (Vietnam) Garment factory

  Project information/ Thông tin chung:

  Address/ Địa chỉ: Ba Thien II IZ, Binh Xuyen District, Vinh Phuc Province

  Comence/ Khởi công: Jul/2015

  Complete/ Hoàn thành: Dec/2015.

  Owner & Main contractor/ Chủ đầu tư và thầu chính: Tal (VietNam) Garment Factory

Các hạng mục thi công

    Detail:

  • Transformer and substation work
   (Trạm biến áp)
  • Main feeder works for commont power supply
   (Hệ thống tủ điện cấp nguồn)
  • Lighting Fixture and Socket outlet system
   (Hệ thống chiếu sáng & ổ cắm)
  • Fire alarm & Fire fighting protection system
   (Hệ thống báo cháy, chữa cháy)
  • Building managerment system
   (Hệ thống quản lý tòa nhà)

Dự án khác

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc