Tòa nhà Discovery Complex

  Project/ Dự án: Tòa nhà Discovery Complex

  Project information/ Thông tin chung:

  Address/ Địa chỉ: Số 302, đường Cầu Giấy, Q. Cầu giấy, Hà Nội

  Comence/ Khởi công: Oct/2016

  Complete/ Hoàn thành: Apr/2017.

  Owner & Main contractor/ Chủ đầu tư và thầu chính: Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Cầu Giấy

Các hạng mục thi công

  • (Hệ thống báo cháy và chữa cháy)
   Plumbing & Sanitary ware system 

Dự án khác

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc