Đóng điện trạm biến áp 3000KVA - Nhà máy Fuji Xerox Việt Nam

Đóng điện trạm biến áp 3000KVA - Nhà máy Fuji Xerox Việt Nam
Ngày 12/07/2013, Công ty cổ phần xây dựng thương mại Sao Bắc, Tập đoàn Shimizu kêt hợp với công ty điện lực Hải Phòng đã
tổ chức đóng điện cho trạm biến áp 3000kva cấp điện cho nhà máy Fuji Xerox việt nam tại khu công nghiệp VSIP – Thủy Nguyên, HảiPhòng.
Công trình trên thuộc dự án xây dựng Nhà máy Fuji Xerox Tại Việt Nam.
Dự án chuyển sản xuất linh kiện thiết bị cho máy in, sử dụng công nghệ diode phát quang (LED) và máy photo xuất khẩu.
Theo tiến độ, dự án hoàn thành vào tháng 8 năm 2013 và đến tháng 11 năm 2013 đi vào hoạt động.
Giai đoạn đầu, nhà máy tuyển dụng khoảng 500 lao động, năng xuất 2 triệu sản phẩm / năm.
Đây là nhà máy đầu tiên của tập đoàn Fuji Xerox Tại Việt Nam và là dự án FDI thứ 6 vào VSIP Hải Phòng.

Project Information/ Thông tin dựán:
Project/ Dựán: FUJIXEROX VIETNAM FACTORY
General information/ Thông tin chung:
Address/ Địachỉ: VSIP, Thuy Nguyen District, HaiPhong Pro
Commence/ Khởicông: Dec’2012
Complete/ Hoànthanh: Sept’2013.
Owner/ Chủđầutư: Fuji xerox

Công ty cổ phần Xây dựng - Thương mại Sao Bắc